Tips om leerlinggericht aan de slag te gaan

Tips om leerlinggericht aan de slag te gaan

Als docent is het jouw ultieme doel om leerlingen succesvol iets bij te brengen over jouw vak. Dit doe je met enthousiasme en volle overgave, maar soms is het niet gemakkelijk om studenten mee te krijgen. Ze kunnen het simpelweg niet interessant vinden of de lesmethode sluit niet helemaal aan bij wat de leerlingen nodig hebben. Dit vraagt dan dus om maatwerk en dit is niet altijd eenvoudig: er is simpelweg vaak geen tijd of ruimte voor of het is lastig om in te schatten hoe het dan wel moet. Ben jij er als docent achtergekomen dat jouw lesmethodes niet helemaal aansluiten bij de wensen van je leerlingen en wil je graag leerlinggericht werken? Check dan onderstaande tips!

Feedback

Om jouw leerlingen centraal te stellen in de lessen moet je weten wat zij er überhaupt van vinden. Vraag hen eens om wat feedback. Wat vinden ze ervan? Wat vinden ze wel of niet interessant? Hoe zouden zij graag de opdrachten willen uitvoeren? Past de lesmethode bij ze? Feedback op deze vragen kunnen jou helpen om nogmaals te kijken naar de manier hoe jij de lessen geeft en ze aanpassen aan hoe de leerlingen ze graag zouden zien. Zo gaan ze misschien wel makkelijker mee met de lesstof en kun jij ze dan ook meer enthousiasmeren om echt goed mee te doen.

Leerdoelen

Over het algemeen volgen docenten de lesmethoden en bijbehorende leerdoelen van de uitgever van het lesmateriaal. Dit is niet gek, want hierin worden de belangrijkste punten behandeld die uiteindelijk getoetst moeten worden. Maar natuurlijk kun je als docent ook je eigen leerdoelen stellen, zowel vakoverstijgend of specifiek die van de school, en hieraan weer je lesmethodes aanpassen. Hierdoor kan je onderwijs op maat geven op de manier die helemaal bij jou past.

Samenwerken

”Teamwork makes the dreamwork” zeggen ze ook wel eens. Dit is helemaal juist: ga eens samen met een collega jouw lesmethodes door en kijk hoe en wat je kunt aanpassen. Nodig één of twee collega’s uit en bespreek jouw manier van lesgeven, de gebruikte materialen en vraag nogmaals de leerlingen om feedback. Vraag daarnaast natuurlijk ook feedback van je collega zodat hij jouw sterke en zwakke punten kan aangeven. Doordat je deze dan weet, kan je daaraan gaan werken en daarnaast ook de feedback van de leerlingen implementeren in jouw lessen. Zo verbeter niet alleen jij, maar ook nog eens de kwaliteit van de lessen. Dit komt uiteindelijk weer ten goede van de leerlingen die met veel meer enthousiasme en doorzettingsvermogen jouw lessen zullen bezoeken.

Meer informatie over leerlinggericht werken kun je vinden op de website van Stichting LeerKRACHT.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *